Brf Hildedal Om föreningen Arkivet Styrelsen Området Länkar A-Ö Lokalen

Avfall

Bara restavfall i soporna

Det som ska slängas i soprummet vid parkeringen mot JM:s område och i parhusens sopkärl är endast restavfall. Det innebär att alla måste sortera ut sådant som ska återvinnas och lägga matrester i de särskilda kompostpåsarna. Återvinning och kompost lämnas i det gula återvinningshuset vid parkeringarna på Kamomillvägen.

Det är förpackningar vi sorterar

Tänk på att det är förpackningar som vi sorterar. Andra föremål av plast, metall och glas ska inte läggas i återvinningskärlen. Det gäller exempelvis metallhyllor, metalldelar, frigolit och krossade dricksglas, se mer nedan.

Tips för sortering

1. Allt förpackningsmaterial av plast ska återvinnas. Nu behöver vi inte längre skilja på förpackningsmaterial av hårdplast och mjukplast eftersom även mjukplasten ska återvinnas. Mjukplasten ska läggas i samma behållare som hårdplasten. Några saker att tänka på:

a) Det är fortfarande bara förpackningsmaterial som ska återvinnas (plastflaskor, plastdunkar och plastburkar, bärkassar, plastpåsar, chipspåsar, plasttuber, refillpaket, frigolit, plastfolie). Alltså inte exempelvis plastleksaker, plastslangar, plastfickor och plastmappar.

b) Alla förpackningar ska vara rena och torra för att inte börja lukta eller göra återvinningen omöjlig.

c) Om du samlar förpackningarna i en plastpåse så töm plastpåsen i behållaren för att underlätta eftersorteringen som görs. 

2. Papperssäcken i återvinningsrummet är till för kompost av matrester. Matresterna ska läggas i de bruna papperspåsarna som finns att hämta i återvinningsrummet. I pappers­säcken får man alltså inte lägga plastpåsar (med eller utan innehåll) eller annat skräp.

3. Det som ska återvinnas ska sorteras och läggas i respektive behållare. Det är alltså inte tillåtet att ställa in osorterat material i säckar eller kartonger mitt på golvet. Vi betalar för att få våra behållare tömda, inte för att någon annan ska sortera vårt avfall, vilket skulle kosta mycket pengar! Det blockerar också vägen för övriga boende.

4. Lägg rätt sak i rätt behållare. Det står på respektive behållare vad som ska läggas i dem och exempel på vad som inte ska läggas i dem. I behållaren för tidningar ska det t.ex. inte läggas pappers- eller plastkassar. Samlar du dina tidningar i en kasse ska den alltså töm­mas i behållaren. Papperskassen lägger du bland pappersförpackningar. Plastpåsen lägger du däremot i de vanliga soporna (i alla fall tills vidare, sortering av mjukplast är på gång).

5. Det är bara förpackningar, kompost och tidningar som ska samlas i återvinnings­rummet. Annat skräp ska antingen läggas i soporna (om det är brännbart) eller tas till en återvinningscentral (exempelvis farligt avfall).

6. Varken porslin eller keramik bland glaset!

7. Slå ihop kartonger! Det gäller både wellpapp och pappersförpackningar.

8. Läs informationen om vad som ska slängas i respektive behålla på skyltarna ovanför behållarna!

Vad händer om vi inte sköter sorteringen?

Grovsopor hämtas inte av sophämtarna utan de lämnas kvar i soprummet. Det innebär att föreningen måste bekosta bortförsel av grovsoporna. På sikt kan det leda till en högre avgift för lägenheterna. Grovsopor ska därför inte lämnas i något av soprummen.

 

Renhållningspersonalen gör också stickprov för att kontrollera sorteringen. De kontrollerar att vi lägger pappersförpackningar, kompost m.m. i rätt behållare. Är sorteringen bristfällig måste vi betala en felsorteringsavgift. Kvarstår den bristfälliga sorteringen får vi en dyrare taxa. Det kan också påverka avgifterna för lägenheterna på sikt. Var därför noga med att sortera rätt.

 

Grovsopor och farligt avfall

Grovsopor exempelvis byggavfall, möbler, cyklar, hushållsporslin, julgranar, vitvaror, däck och elektronikavfall får inte lämnas i soprummen utan ska lämnas på någon av återvinningscentralerna. Det finns två återvinningscentraler på Hisingen.

  • Bulyckevägen (avfart från Torslandavägen ca 1,5 km väster om korsningen vid Volvo Torslanda). Här är det gott om plats för bilar.
  • Karlsbogårdsgatan (kör Tagenevägen och ta av vid bilprovningen). Här är det mindre gott om plats för bilar

För att komma in på återvinningscentralerna krävs det att du har ett ÅVC-kort. Du hämtar ditt kort på någon av återvinningscentralerna. Du måste ha med dig giltigt körkort eller annan fotolegitimation för att hämta ditt ÅVC-KORT. Med ÅVC-KORTET får du sex fria besök per kalenderår på återvinningscentralerna. Dina besök lagras på kortet och när du nyttjat alla dina sex fria besök faktureras du 277 kronor inkl. moms för varje ytterligare besök.

 

Farligt avfall, exempelvis bekämpningsmedel, färger, lösningsmedel och tändvätska får inte slängas i soprummet. Det ska i stället slängas i någon av miljöstationerna. Närmaste miljöstation finns på OK-Q8 på Transportgatan vid Coop forum. Det kan också lämnas på någon av återvinningscentralerna (se ovan).  Det också en ”Farligt-avfall-samlare” på Coop Bäckebol där det är möjligt att lämna små elektronikprodukter som exempelvis mobiltelefoner, rakapparater, eltandborstar och leksaker. Farligt avfall kan också lämnas till Farligt Avfall-bilen. Bilen tar emot bland annat kemikalier (färger, lack, lim med mera), lysrör samt små el- och elektronikprodukter (mobiltelefoner, elektroniska leksaker, strykjärn med mera).

 

Trädgårdsavfall

Allt trädgårdsavfall från odlingslotterna slängs i de 2 vita säckar som finns uppsatta under sommarhalvåret. De töms så snart de blir fulla. Tänk på att inte slänga för grova grenar och liknande, såga i så fall sönder dem i mindre delar. Dra alltid över "locket" på säckarna efter dig så att det inte regnar in i dem.

 

Mer information

Mer information om hur avfall och återvinning ska hanteras finns på http://www.goteborg.se/wps/portal/kretslopp. Se också www.goteborg.se under Bygga och bo/Avfall och återvinning/Öppettider åvc. Kretsloppsnämnden kan också nås på telefon 031-61 10 00.

 

 

 

 

Brf Hildedal | Kamomillvägen 2, 417 19 Göteborg | www.brfhildedal.se