Brf Hildedal Om föreningen Arkivet Styrelsen Området Länkar A-Ö Lokalen

Häckar & Träd

Styrelsen har fått en skiss över planteringarna i vårt område tillsammans med sortnamn. Den låga häcken ut mot gatorna är vintergrön liguster (Ligustrum vulgare ’Atrovirens’). Häcken in mot gården är bok (Fagus sylvatica). Träden i trädgårdarna är äpplen av olika slag.

 

Om någon av växterna i trädgårdarna behöver bytas ut måste bostadsrättshavaren stå för det och det kan då vara bra att veta sortnamnen.

 

Vid lekplatsen växer en ask och ett par fågelbärsträd. På odlingslotterna växer plommon, sötkörsbär, augustipäron och gråpäron. Vinbärsbuskarna som är mellan odlingslotterna är allmänna och bären kan plockas av oss alla. Det finns både röda, vita och svarta.

 

 

 

 

Brf Hildedal | Kamomillvägen 2, 417 19 Göteborg | www.brfhildedal.se