Brf Hildedal Om föreningen Arkivet Styrelsen Området Länkar A-Ö Lokalen

Ordningsregler

Ändring av lägenheten

Större ändringar av lägenheterna inte får göras utan tillstånd av styrel­sen. Det gäller ingrepp i bärande konstruktioner (de flesta väggar är bärande i lägenheterna och får inte rivas utan tillstånd och bygglov), ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Kontakta styrelsen om du är tveksam.

 

Vattenavläsning

Eftersom det blir billigare för oss alla har vi bara en vattenmätare i förhållande till kommunen och föreningen får en gemensam räkning på allt vatten. För att kunna fördela kostnaden på respektive bostadsrätt måste vi själva läsa av vattnet.

 

Bollspel inom området

Bollspel och liknande aktiviteter som kan skada bilar och annat är inte tillåten på parkeringsplatserna eller i övrigt på gemensamma ytor inom området.

 

 

 

 

Brf Hildedal | Kamomillvägen 2, 417 19 Göteborg | www.brfhildedal.se